• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia i znaczenie tatuaży.

Na decyzję o wyborze i podziale zadań przewozowych w ogromne mierze oddziałują koszty: funkcjonalny koszt transportu oraz opcjonalny koszt transportu, czyli wydatki poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość indywidualnych kosztów i ich udział w kompletnym środku transportu, zależy od typu środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku przewozu wymagającego drogocennych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one natomiast w transporcie kolejowym oraz automobilowym. Koszty efektywne rosną wraz z odległością, ale maleją wraz ze wzrostem ładowności środka przewozu – tutaj sprawdź ANCHOR. Między poszczególnymi rodzajami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, składników demograficznych oraz politycznych. Najważniejszą rolę w transportach internacjonalnych odgrywa przewóz morski, jaki obsługuje 70% światowej wymiany.

1. Przeczytaj to

2. Przejdź dalej

3. Czytaj dalej

4. Przejdź do strony

5. Więcej informacji

Categories: Blog

Comments are closed.