• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sukces polityków

Nowatorskie prowokacje dyplomatyczne
Współczesne środki masowego przekazu z całą swoją bojowością i coraz to mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się przede wszystkim zrealizować profesjonalne domysły pieniężne na nadciągający rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak zestawianie tematyki do gazet opiera się przede wszystkim na bazie analizy tego, co cieszy się absolutnie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie wiedzie do odpowiedniego poziomu informowania opinii publicznej, a ta niejednokrotnie bierze własną wiedzę o realności jedynie z tego, co ujawnia telewizja oraz zapisuje ogólnodostępna prasa. To kłopotliwe, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak niewielka grupa w całej społeczności posiada rzeczywistą wiedzę na temat przeróżnych szczegółów ustroju politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak ogólne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To przykre, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym stopniu odczuwają się zobligowane do uczestniczenia w demokracji.

Categories: Blog

Comments are closed.