• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spersonalizowane drzwi a także ramy okienne drewniane w Lublinie

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – dziś wiemy, jakim sposobem to wygląda, a w jaki sposób kwestie oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Kiedyś proces inaugurował się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią bądź też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało globalne ogłoszenie wyroku. Wyrok oryginalnie był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w formie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał przegrywającego do wiecznego milczenia bądź zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą działa nadal.

1. Dowiedz się teraz

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.