• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Kawa: Podróże w poszukiwaniu najlepszych plantacji kawy.

Społeczeństwa tak zwanych krajów wysoko rozłożonych mają zdecydowana tendencje do starzenia się. Zjawisko to staje się coraz to znacznie bardziej widoczne także w naszym kraju – narasta średnia wieku, seniorzy kreują coraz liczniejsza grupę społeczną. Dzieje się tak wskutek tego, że rodziny znacznie rzadziej aniżeli kiedyś decydują się na posiadanie licznego potomstwa, a wiele małżonków w ogóle poddaje z posiadania dzieci. Z drugiej sprawy następuje ciągły rozwój oraz postęp w dziedzinie nauk medycznych i około lekarskich (jak na przykład dietetyka), co w realny sposób tłumaczy się na przeciągnięcie średniej długości życia człowieka – więcej na ANCHOR. Przemiany demograficzne generują potrzebę przewartościowania preferencji i zapotrzebowań społecznych. Problemy seniorów staja się już nie bagatelne, niemniej jednak dotyczące ciągle wzrastającej liczebnie grupy społecznej. Służba zdrowia stawia w stosunku do wyzwania przyrzeczenia jak najwyższego luksusu życia przez maksymalnie długi czas dla oznaczającej grupy ludzi

Słowa kluczowe:
1. tajskie jedzenie Ko Samui

2. https://kosamui.pl/cudowna-kanada

Categories: Podróże

Comments are closed.